Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Najdôležitejšie body našich všeobecných obchodných podmienok v skratke:

 1. Pohodlný nákup pre každého: Cez 1cliklima.sk nakúpite pohodlne, stačí si u nás vytvoriť konto a vybrať si z našej ponuky tovarov. Zaplatiť môžete dobierkou pri prevzatí tovaru alebo vopred prevodom na náš bankový účet. Poplatky za poštovné u nás neplatíte.
 2. Vždy viete, čo sa deje - pri každom tovare vidíte jeho cenu a či je tovar momentálne na sklade. Robíme všetko preto, aby sme mali všetok ponúkaný tovar na sklade a aby sa vaša objednávka dostala k Vám čo najskôr. Vo všeobecnosti pripravujeme každú objednávku do 24 hodín na odoslanie. Sme vám každý deň pripravení poradiť a pomôcť.
 3. Záručná doba trvá 24 mesiacov: Niečo nevyšlo ako malo? Nestáva sa nám to často. Ale keď k tomu príde - urobíme všetko preto, aby sme chybu napravili - snažíme sa vychádzať v ústrety vždy a každému. Informácie o tom, ako tovar reklamovať, alebo ako odstúpiť od zmluvy nájdete tu.

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Under Line, s.r.o., so sídlom Sliačska 25, 831 02 Bratislava, IČO: 35 809 230, DIČ: 2020246140, IČ DPH: SK2020246140, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 238111/B (ďalej len "Under Line”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť Under Line, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod happyred.sk. Jeho predmetom je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu 1cliklima, ktorý je umiestnený na internetovej stránke http://www.1cliklima.sk/. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Dodávateľom sa rozumie súbor veľkoobchodných spoločností a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

Zaregistrovanie zákazníka

V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať (vytvoriť si heslo do svojho účtu) a ste osoba staršia ako 16 rokov, získate:

 • nakupovanie so zľavami
 • informácie o stave vybavovania vašich objednávok
 • prehľad všetkých vašich doterajších objednávok
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných internetovým obchodom 1cliklima
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách
 • možnosť využívať personalizované služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke http://www.1cliklima.sk/. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktorá obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že máte u nás vytvorené konto, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Ceny

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené pod názvom tovaru. V niektorých prípadoch uvádzame aj pôvodnú cenu tovaru, označenú ako preškrtnutú pod aktuálnou cenou tovaru. Pôvodná cena je cena tovaru, za ktorú bol tovar v akcii pôvodne predávaný. Pre zákazníka vždy platí aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota znamená do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností v našom internetovom obchode, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 7 dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade niektorých tovarov sa môže táto doba predĺžiť, o čom vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného tovaru (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). 

Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame výhradne kuriérom na vašu adresu. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-2 pracovné dni, ktoré trvá doručenie tovaru k vám. 

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber na adrese nášho internetového obchodu, vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom. 

Zákazník je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

 • dobierka
 • prevodný príkaz 

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu obchod@1cliklima.sk.

Poštovné a iné poplatky

Poštovné ani iné poplatky a balné neúčtujeme. 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

 

1Cliklima zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád 
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

1Cliklima nenesie zodpovednosť za:

 

        • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)                                                                   

        • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa                                                   

        • poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a 

           pod.) nepreberajte                                                                                                                                   

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vašej objednávky. Ak už bola vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. 

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamácie a odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na obchod@1cliklima.sk. 

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti "Ochrana osobných údajov".

Podmienky použitia darčekovej poukážky

 • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode 1cliklima (http://www.1cliklima.sk) 
 • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do kolónky „Kód zľavového kupónu" zadajte číslo poukážky a stlačte tlačítko "Použiť kupón".
 • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
 • Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
 • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
 • Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky
 • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku
 • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
 • V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru

Newsletter a e-maily od nás


Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti tovarov, taktiež vám budeme zasielať zľavovú poukážku, v prípadoch, keď vám v súlade s týmito obchodnými podmienkami vznikol nárok na zľavu. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu a využívaním používateľského konta. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na obchod@1cliklima.sk.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Under Line, s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Under Line, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.1clicklima.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.05.2019.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!

Kontakt

✉ info@1cliklima.sk

☎ +421 903 719 791

NÁJDETE NÁS

Copyright 2019 - 2024 © 1Cliklima.sk